/Uncategorized

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

W dniu 25.02.2019 r. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23, z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. [...]

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) - węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km." do Wojewody Małopolskiego. Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego i [...]

Podpisanie umowy z Wykonawcą.

W dniu 8.01.2018 r. podpisana została umowa nr. I/4/ZI/I-4/2018 z wykonawcą robót tj. Mota-Engil Central Europe S.A., z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków; odc. Realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – [...]

Podpisanie umowy z Konsultantem

W dniu 01.02.2019 r. podpisana została umowa nr I/21/ZI/I-4/2019 pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków a Konsultantem, firmą: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Jana Niemierskiego 4,  35-307 Rzeszów

Ostatnia Modyfikacja: środa 17 Lipiec 2019, 05.32.13