//Raport tygodniowy – tydzień 73

Raport tygodniowy – tydzień 73

2020-05-26T10:13:14+00:00

Kontynuacja  wykopów i nasypów na inwestycji drogi ekspresowej S7. Generalny Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego, stanowiącą warstwę nośna nawierzchni. W dalszym ciągu prowadzone są prace zbrojeniowe oraz betonowanie przy 18-obiektach inżynieryjnych inwestycji S7.

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22