//Maj tydzień 2020-05-25 – 2020-05-31

Maj tydzień 2020-05-25 – 2020-05-31

2020-06-03T11:06:25+00:00

Postęp prac roboty mostowe: 40,40%

Postęp prac roboty drogowe: 34,94%

Ostatnia Modyfikacja: czwartek 1 Październik 2020, 13.23.29