//Raport tygodniowy 29.06.2020 – 04.07.2020

Raport tygodniowy 29.06.2020 – 04.07.2020

2020-07-07T07:39:05+00:00

Wykonawca kontynuuje wykonanie warstw bitumicznych. Zaawansowanie prac związanych z układaniem mieszanek mineralno – asfaltowych wynosi 10%.

Kolejne odcinki drogi ekspresowej S7 są przygotowywane pod skropienie warstwy podłoża emulsją asfaltową.

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22