//Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

2019-03-26T09:24:15+00:00

W dniu 25.02.2019 r. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23, z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) – zwanej dalej specustawą, Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków, odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.”

 

Tekst zawiadomienia poniżej: Zawiadomienie Wojewody o wszczęciu postepowania w sprawie ZRID

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22