//Raport tygodniowy 2020-07-27-2020-08-02

Raport tygodniowy 2020-07-27-2020-08-02

2020-09-15T13:15:06+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej 51,94%

Zaawansowanie robót w branży mostowej  53,24%

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 20 Październik 2020, 06.22.19