//Raport tygodniowy 2020-08-10 – 2020-08-16

Raport tygodniowy 2020-08-10 – 2020-08-16

2020-09-15T13:15:48+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej 56,24%

Zaawansowanie robót w branży mostowej  60,99%

Ostatnia Modyfikacja: czwartek 15 Październik 2020, 06.29.18