//Raport tygodniowy 2020-08-17 – 2020-08-23

Raport tygodniowy 2020-08-17 – 2020-08-23

2020-09-15T13:14:35+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej 57,77%

Zaawansowanie robót w branży mostowej  62,55 %

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 20 Październik 2020, 06.22.19