//Raport tygodniowy – 2020.09.21 – 2020.09.27

Raport tygodniowy – 2020.09.21 – 2020.09.27

2020-10-01T10:07:01+00:00
Prace drogowe postępują na obydwu sekcjach odcinka. Rozpoczęto roboty bitumiczne na MOP po stronie 
lewej. Prowadzone są prace na wszystkich obiektach inżynieryjnych. Przeprowadzane są roboty 
zbrojarskie, betoniarskie oraz wykonywanie izolacji.
Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22