//Raport tygodniowy – 2020-08-03 – 2020-08-09

Raport tygodniowy – 2020-08-03 – 2020-08-09

2020-10-01T11:34:45+00:00

Trwa betonowanie korpusów podpór  przy obiekcie WS-20. Przy obiekcie PZD-10 prowadzone są czynności związane z izolacją bitumiczną „na zimno”.

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22