//Raport tygodniowy – tydzień 2020-08-17 – 2020-08-23

Raport tygodniowy – tydzień 2020-08-17 – 2020-08-23

2020-10-01T11:42:54+00:00

Na ustroju nośnym obiektu WD-24  od strony jezdni  wykonywane są prace zakotwienia krawężnika kamiennego. Ułożone na ławie betonowej z oporem.  Przy obiekcie PG-04 wykonywane są prace zabezpieczenia izolacją z papy zgrzewalnej górna powierzchnie stropu żelbetowego.

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22