//Raport tygodniowy 2020-08-31 – 2020-09-06

Raport tygodniowy 2020-08-31 – 2020-09-06

2020-10-01T13:18:13+00:00

Trwają roboty brukarskie. Rozpoczęto układanie kostki kamiennej oraz krawężników betonowych zatoki autobusowej uwzględnionej w projekcie.

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22