//Raport tygodniowy 2020-08-31 – 2020-09-06

Raport tygodniowy 2020-08-31 – 2020-09-06

2020-10-01T13:18:13+00:00

Trwają roboty brukarskie. Rozpoczęto układanie kostki kamiennej oraz krawężników betonowych zatoki autobusowej uwzględnionej w projekcie.

Ostatnia Modyfikacja: piątek 15 Styczeń 2021, 12.37.33