//Raport tygodniowy – 2020-09-07-2020-09-13

Raport tygodniowy – 2020-09-07-2020-09-13

2020-10-01T13:19:03+00:00

Kontynuacja robót drogowych związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C5/6w km 638+400-638+500 oraz km 635+125-635+575.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18