//Raport tygodniowy 2020-09-07 – 2020-09-13

Raport tygodniowy 2020-09-07 – 2020-09-13

2020-10-02T06:23:30+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej 62,43 %

Zaawansowanie robót w branży mostowej 67 %

Zaawansowanie całkowite: 56,24 %

 

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18