//Raport tygodniowy 2020-08-31 – 2020-09-06

Raport tygodniowy 2020-08-31 – 2020-09-06

2020-10-05T10:42:36+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej: 61,08%

Zaawansowanie robót w branży mostowej 65,54%

Zaawansowanie całkowite: 54,48%

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18