//Raport tygodniowy 2020-09-14 – 2020-09-20

Raport tygodniowy 2020-09-14 – 2020-09-20

2020-10-05T10:46:07+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej 63,21 %

Zaawansowanie robót w branży mostowej 68,5%

Zaawansowanie całkowite: 57,41 %

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 20 Październik 2020, 06.22.19