//Raport tygodniowy – 2020-09-21 – 2020-09-27

Raport tygodniowy – 2020-09-21 – 2020-09-27

2020-10-06T12:47:23+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej: 64,01%

Zaawansowanie robót w branży mostowej: 69,1%

Zaawansowanie całkowite: 59,87%

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 20 Październik 2020, 06.22.19