//Raport tygodniowy 2020-09-30 – 2020-10-04

Raport tygodniowy 2020-09-30 – 2020-10-04

2020-10-06T12:50:00+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej 64,57 %

Zaawansowanie robót w branży mostowej: 70,31 %

Zaawansowanie całkowite: 61,69%

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 20 Październik 2020, 06.22.19