//Raport tygodniowy 2020-10-05 – 2020-10-11

Raport tygodniowy 2020-10-05 – 2020-10-11

2020-10-15T06:28:44+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej: 65.07%

Zaawansowanie robót w branży mostowej: 71,01%

Zaawansowanie całkowite: 62,67%

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18