//Raport tygodniowy 2020-10-19 – 2020-10-25

Raport tygodniowy 2020-10-19 – 2020-10-25

2020-10-29T13:10:22+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej: 66,01 %

Zaawansowanie robót w branży mostowej: 74,25 %

Zaawansowanie całkowite: 66,10%

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 30 Listopad 2020, 11.30.12