//Raport tygodniowy 2020-11-16 – 2020-11-22

Raport tygodniowy 2020-11-16 – 2020-11-22

2020-11-30T08:53:44+00:00
Wykonawca rozpoczął prace bitumiczne w rejonie najwyższego nasypu w km 634+000. 
Zakończono betonowanie ustroju nośnego jezdni lewej estakady ES-02. Iniekcja kanałów 
kablowych przy obiekcie WD-22. Zbrojenie i szalowanie konstrukcji ramy jezdni prawej 
obiektu WS-26.
Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22