//Raport tygodniowy – 2020-11-16 – 2020-11-22

Raport tygodniowy – 2020-11-16 – 2020-11-22

2020-12-01T07:51:15+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej: 70,01 %

Zaawansowanie robót w branży mostowej  80,75 %

Zaawansowanie całkowite : 71,21 %

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18