//Raport tygodniowy 2020-11-23 – 2020-11-29

Raport tygodniowy 2020-11-23 – 2020-11-29

2020-12-01T08:20:31+00:00

Betonowanie przyczółków przy obiekcie WD-22. Planowane prace zbrojeniowe oraz montaż łożysk w osi A, C przy obiekcie WD-23. Kontynuacja prac konstrukcyjnych trasy głównej S7.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18