//Raport tygodniowy – 2020-11-30 – 2020-12-06

Raport tygodniowy – 2020-11-30 – 2020-12-06

2020-12-10T13:11:12+00:00

Wykonano prace pokrycia oraz izolacji dachu wraz z obróbkami blacharskimi przy budynku Magazyn Soli OUDE. Planowane obciążenie statyczne przy obiekcie WS-20. Wykonano montaż łożysk w osi A, C obiektu WD-23.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18