//Kontynuacja prac branży drogowej i mostowej

Kontynuacja prac branży drogowej i mostowej

2021-03-18T12:43:51+00:00

W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca przygotowuje się do kontynuacji prac branży drogowej oraz branży mostowej. W najbliższym czasie Wykonawca planuje rozpocząć prace przy wykonaniu podbudowy mineralno-asfaltowej BA – AC 22P – 18cm w ciągu Trasy Głównej.

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22