//Wydanie decyzji ZRID

Wydanie decyzji ZRID

2019-08-27T13:11:44+00:00

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Ostatnia Modyfikacja: czwartek 1 Październik 2020, 13.23.29