//Wydanie świadectwa przejęcia

Wydanie świadectwa przejęcia

2021-11-16T12:22:22+00:00

Z dniem 29.10.2021 roku wydano Świadectwo Przejęcia potwierdzające wykonanie Robót.

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22