Postęp robót 2019-06-04T06:11:15+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 4%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 4%

W dniu 25.02.2019 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W dniu 01.03.2019 Wykonawca złożył do weryfikacji dokumentację Projektu Wykonawczego.

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 19 Sierpień 2019, 06.11.55