Postęp robót 2019-04-12T10:22:11+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 3%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 4%

Zakończono opracowanie Projektu Budowlanego.
W dniu 25.02.2019 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W dniu 01.03.2019 Wykonawca złożył do weryfikacji dokumentację Projektu Wykonawczego.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 21 Maj 2019, 09.35.17