Postęp robót 2020-01-02T06:59:42+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 11%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 20%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: czwartek 16 Styczeń 2020, 14.18.48