Postęp robót 2020-07-23T05:39:27+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 43%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 53%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 10 Sierpień 2020, 05.51.56