Postęp robót 2021-01-12T07:29:49+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 80%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 78%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 27 wrzesień 2021, 06.07.37