Postęp robót 2020-05-26T11:17:21+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 30%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 34%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 7 Lipiec 2020, 09.25.46