Postęp robót 2020-03-18T18:17:24+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 22%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 31%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 30 Marzec 2020, 09.14.29