Postęp robót 2020-09-15T12:44:05+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 58%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 59%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: czwartek 1 Październik 2020, 13.23.29