Postęp robót 2020-11-03T08:30:24+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 72%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 70%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 30 Listopad 2020, 11.30.12