Postęp robót 2020-02-07T14:33:25+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 16%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 27%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: środa 12 Luty 2020, 07.22.21