Postęp robót 2022-01-04T11:18:03+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 100%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 100%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

W dniu 04.10.2021r. została wprowadzona stała organizacja ruchu i został puszczony ruch na odcinku od Węzła Szczepanowice do Węzła Widoma.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 4 styczeń 2022, 11.11.09