Postęp robót 2020-10-06T05:58:34+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 61%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 59%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: czwartek 15 Październik 2020, 06.29.18