Postęp robót 2022-06-28T06:11:22+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 100%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 100%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

W dniu 04.10.2021 r. została wprowadzona stała organizacja ruchu i został puszczony ruch na odcinku od Węzła Szczepanowice do Węzła Widoma.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18