Postęp robót 2019-09-02T10:06:41+00:00
Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe 4%
Postęp robót – Zaawansowanie finansowe 4%

W dniu 23.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 30/2019. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 28.08.2019 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonwacy.

Ostatnia Modyfikacja: piątek 29 Listopad 2019, 12.13.38