Skip to content

Drogi krajowe

W Polsce drogi krajowe to sieć dróg o łącznej długości około 18,5 tysięcy kilometrów, z czego około 60% to drogi jednojezdniowe. Drogi krajowe są oznakowane białą cyfrą na czerwonym tle, a ich numeracja składa się z jednej lub dwóch cyfr. Najważniejsze drogi krajowe to DK1, DK2, DK3, DK4, DK5 i DK7, które stanowią ważne połączenia międzynarodowe oraz łączą największe miasta i porty morskie w Polsce.

Dowiedz się więcej o najważniejszych drogach krajowych w Polsce: