Skip to content

Najczęściej zadawane pytania

Ile jest dróg krajowych w Polsce?

W Polsce istnieje łącznie 28 dróg krajowych, które są oznaczone numerami od 1 do 99.

Jakie są najważniejsze drogi krajowe w Polsce?

Najważniejsze drogi krajowe w Polsce to m.in. DK1 (E75) biegnąca z granicy z Litwą do granicy z Czechami, DK2 (E30) prowadząca z Warszawy do Terespola, DK3 (E65) biegnąca z Lublina przez Rzeszów i Kraków do granicy ze Słowacją oraz DK7 (E77) prowadząca z Gdańska do Warszawy i dalej do granicy z Ukrainą.

Które miasta leżą na trasie dróg krajowych?

Przez drogi krajowe w Polsce przebiega wiele tras, między innymi przez Warszawę, Kraków, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Katowice i Szczecin.

Kto jest zarządcą drogi krajowej?

Zarządcą dróg krajowych w Polsce jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która podlega Ministerstwu Infrastruktury. GDDKiA odpowiada za planowanie, budowę, modernizację, utrzymanie oraz rozwój dróg krajowych, a także za zapewnienie bezpieczeństwa na tych drogach. W skład GDDKiA wchodzi 16 oddziałów regionalnych, które mają swoje siedziby w różnych częściach kraju i zarządzają dróg krajowych w swoim regionie.

 

 

Jakie są planowane inwestycje i remonty na drogach krajowych?

Planowane inwestycje i remonty na drogach krajowych obejmują m.in. modernizację i rozbudowę dróg, budowę nowych obwodnic miast oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Jakie sankcje grożą za przekroczenie prędkości na drogach krajowych?

Za przekroczenie prędkości na drogach krajowych grożą sankcje w postaci mandatów oraz punktów karnych. W przypadku przekroczenia prędkości o 50 km/h lub więcej grozi również utrata prawa jazdy.

Jaki jest symbol drogi krajowej?

Symbol drogi krajowej w Polsce składa się z liter „DK” (od „droga krajowa”) oraz jedno-, dwu- lub trzycyfrowego numeru oznaczającego daną drogę krajową. Na przykład DK1 to symbol drogi krajowej numer 1. Symbole te umieszczone są na znakach drogowych oznaczających drogi krajowe oraz w dokumentach i mapach drogowych.

Na których drogach krajowych pobierana jest opłata?

W Polsce na obecnie istniejących drogach krajowych pobierana jest opłata jedynie na niektórych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych. Na drogach krajowych nie pobiera się opłat za korzystanie z dróg, jednak istnieją plany wprowadzenia opłat za przejazd niektórymi fragmentami dróg krajowych, w tym m.in. na DK1 i DK8, jako część rządowego programu „Solidna Polska”. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze konkretnej daty wprowadzenia takich opłat.

Polecamy: superbet kod promocyjny