/Uncategorized

Raport tygodniowy – 2020.09.21 – 2020.09.27

Prace drogowe postępują na obydwu sekcjach odcinka. Rozpoczęto roboty bitumiczne na MOP po stronie lewej. Prowadzone są prace na wszystkich obiektach inżynieryjnych. Przeprowadzane są roboty zbrojarskie, betoniarskie oraz wykonywanie izolacji.

Raport tygodniowy – 2020-09-14 – 2020-09-20

Trwa układanie warstwy podbudowy z BA i warstwy wiążącej na obydwu jezdniach trasy S7. Rozpoczęto humusowanie skarp nasypów i wykopów. Kontynuacja betonowania ustroju niosącego przy estakadzie ES-02 - segment S16 po stronie lewej i prawej.

Raport tygodniowy – 2020-09-07-2020-09-13

Kontynuacja robót drogowych związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C5/6w km 638+400-638+500 oraz km 635+125-635+575.

Ostatnia Modyfikacja: czwartek 15 Październik 2020, 06.29.18