//Raport tygodniowy – 2020-09-28 – 2020-10-04

Raport tygodniowy – 2020-09-28 – 2020-10-04

2020-10-06T12:34:19+00:00

Trwają prace na terenie MOP.  Wykonano 8 cm – warstwę wiążącą na jezdniach MOP strona Lewa.  Roboty kubaturowe postępują. Obecnie wykonywane są prace związane z elewacją budynku toalet oraz pokryciem dachu wraz z obróbkami blacharskimi.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 4 styczeń 2022, 11.11.09