//Raport tygodniowy 2020-10-12 – 2020-10-18

Raport tygodniowy 2020-10-12 – 2020-10-18

2020-10-29T12:47:03+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej: 65,61%

Zaawansowanie robót w branży mostowej: 72,89%

Zaawansowanie całkowite: 64,04%

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 30 Listopad 2020, 11.30.12