2019-05-08T10:30:38+00:00
Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p.
Pełna nazwa podmiotu
Adres
Kategoria
1KONSORCJUM STALI S.Aul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawierciedostawca
2CEMEX Polska Sp. z o.o.ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa (adres do korespondencji: CEMEX Polska Sp. z o.o.Kopalnia Dolomitu Jaroszowiec 32-312 Jaroszowiec)dostawca
Ostatnia Modyfikacja: środa 17 Lipiec 2019, 05.32.13