//Raport tygodniowy 2020-11-02 – 2020-11-08

Raport tygodniowy 2020-11-02 – 2020-11-08

2020-11-16T09:26:43+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej: 66,99%

Zaawansowanie robót w branży mostowej: 76,81%

Zaawansowanie całkowite: 68,35%

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 30 Listopad 2020, 11.30.12