//Raport tygodniowy 2020-11-9 – 2020-11-15

Raport tygodniowy 2020-11-9 – 2020-11-15

2020-11-20T09:55:57+00:00

Prace przy najwyższych nasypach w km 634+200 zostały zakończone. Wykonawca kontynuuje wykonywanie kolejnych warstw konstrukcyjnych Trasy Głównej.

Ostatnia Modyfikacja: środa 1 luty 2023, 14.32.22