//Raport tygodniowy – 2020-11-23 – 2020-11-29

Raport tygodniowy – 2020-11-23 – 2020-11-29

2020-12-01T08:10:33+00:00

Zaawansowanie robót w branży drogowej: 72,29 %

Zaawansowanie robót w branży mostowej:  82,07 %

Zaawansowanie całkowite: 73,17 %

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18